Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach


Aktualności

Szkolenie dla osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą

24 września 2018 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach odbędzie się szkolenie dla osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Ważne zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach informuje, iż z dniem 25.09.2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca

Dożynki Powiatu Łosickiego

Tegoroczne Dożynki Powiatu Łosickiego odbyły się 9 września w Łosicach. Uroczystości Święta Plonów rozpoczęły się dziękczynną Mszą św. w kościele  p.w. św. Zygmunta Króla w Łosicach. Podczas nabożeństwa pobłogosławiono chleb i wieńce dożynkowe, dziękowano Bogu za zbiory. Następnie przy pięknej słonecznej pogodzie,...

Nabór Wniosków o sfinansowanie/dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach ogłasza nabór Wniosków o sfinansowanie/ dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS.   Wnioski przyjmowane będą w terminie od 12.09.2018 r. do 21.09.2018 r. w siedzibie Urzędu przez doradców klienta instytucjonalnego – pokój 52, 53, 64, 71. ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Ogłoszenia pozostałych instytucji

Projekt "Nie wykluczaj swoich szans - integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"

Szanowni Państwo, Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach, na prośbę Międzynarodowego Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.  informuje, że na terenie powiatu łosickiego z dn. 01.08.2018 r. rozpoczęto realizację projektu „Nie wykluczaj swoich szans – integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" nr RPMA...

Zawody branży mięsnej

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach, na prośbę Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP informuje o realizowanej operacji „Zawody branży mięsnej”.

Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW. 4071 Żagań

Szanowni Państwo, Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach na prośbę 11 Batalionu Dowodzenia informuje, że w każdy czwartek miesiąca od godz. 08.00 Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby...

Czytaj więcej w temacie: Ogłoszenia pozostałych instytucji

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice
mapa dojazdu

NIP: 537 16 18 010

REGON: 030017744

TELEFONY: (083) 357 33 30;    (083) 359 04 46;    (083) 359 08 59;

FAX: (083) 357 33 30

e-mail: walo@praca.gov.pl

Konto Funduszu Pracy: 19 8038 0007 0010 1198 2000 0040 Bank Spółdzielczy w Łosicach.

Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

Godziny obsługi interesantów: Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), którego brzmienie jest następujące:

„Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych".

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

- osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi;

- adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby;

- przedmiotu sprawy, której dotyczy;

Korespondencja otrzymana pocztą elektroniczną, która nie spełnia powyższych wymogów pozostanie bez odpowiedzi.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę