Projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach


Projekty

Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łosickim (III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach realizuje projekt pozakonkursowy pt. „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łosickim (III) " , w ramach: Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania...

Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łosickim (II)"

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach realizuje projekt pozakonkursowy pn.  „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łosickim (II) " , ramach: Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania...

Projekt "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie łosickim (I)".

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2016 r. realizował projekt pozakonkursowy pt.  „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie łosickim (I) " , ramach: Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych...

Projekt "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie łosickim (II)"

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach realizuje projekt pozakonkursowy pn.  „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie łosickim (II) " , ramach:  Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe. ...

Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostajacych bez pracy w powiecie łosickim (I)"

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. realizował projekt pozakonkursowy pn.  „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łosickim (I) " , ramach: Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na...

Projekt "Twoja szansa na pracę"

Projekt pt. „Twoja szansa na pracę" Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Priorytetu VI,  Działania 6.1,  Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach  - Lider Projektu,...

Projekt "Wykorzystaj Swoją Szansę"

Podsumowanie realizacji projektu systemowego pn. „Wykorzystaj Swoją Szansę". Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach 31.12.2014r. zakończył realizację projektu systemowego pn.  „Wykorzystaj Swoją Szansę" , współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał...

Projekt "Wsparcie Urzędu Szansą Na Sukces Bezrobotnych III"

PROJEKT ZAKOŃCZONY Projekt  „Wsparcie Urzędu Szansą Na Sukces Bezrobotnych III"  był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do...

Projekt "Wykreowani do Pracy"

PROJEKT ZAKOŃCZONY Od 1 września do 31 grudnia 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach realizował  projekt pt.  „Wykreowani Do Pracy" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII...

Projekt "Nie Daj Się Wykluczyć!"

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach – Lider Projektu, wraz z Partnerem – Gminą Olszanka/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olszance rozpoczął realizację projektu konkursowego pt. „Nie daj się wykluczyć !". O PROJEKCIE Okres realizacji Projektu  –  od 1 kwietnia 2013r. do 31 maja 2015r. Celem głównym...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę