Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach


Aktualności

Powrót

Przedłużenie naboru Wniosków o przyznanie jednorazowo środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej

Ogłoszenia pozostałych instytucji

Projekt pn. „Bądź Aktywny! Osiągnij sukces zawodowy”

Szanowni Państwo, Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach, na prośbę firmy NAVIGATOR INTERNATONAL Sp. z o.o. informuje, że od dnia 01.10.2018 r. rozpoczęła się na terenie województwa Mazowieckiego realizacja projektu „Bądź Aktywny! Osiągnij sukces zawodowy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na...

Projekt pn. „Od stażu do angażu - aktywizacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Szanowni Państwo, Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach, na prośbę Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego zaprasza osoby z niepełnosprawnościami, niepracujące do skorzystania ze wsparcia w ramach Projektu „Od stażu do angażu – aktywizacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami" , współfinansowanego ze...

Czytaj więcej w temacie: Ogłoszenia pozostałych instytucji

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice
mapa dojazdu

NIP: 537 16 18 010

REGON: 030017744

TELEFONY: (083) 357 33 30;    (083) 359 04 46;    (083) 359 08 59;

FAX: (083) 357 33 30

e-mail: walo@praca.gov.pl

Konto Funduszu Pracy: 19 8038 0007 0010 1198 2000 0040 Bank Spółdzielczy w Łosicach.

Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

Godziny obsługi interesantów: Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), którego brzmienie jest następujące:

„Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych".

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

- osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi;

- adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby;

- przedmiotu sprawy, której dotyczy;

Korespondencja otrzymana pocztą elektroniczną, która nie spełnia powyższych wymogów pozostanie bez odpowiedzi.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę