Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach


Nagłówek

Aktualności

Informacja dotycząca dokonywania wpłat z tytułu składania Wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę