Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Projekt pilotażowy pt. „Aktywna i silna rodzina na wiejskim rynku pracy"

ZACHĘCAMY
OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOSICACH
 „AKTYWNA I SILNA RODZINA NA WIEJSKIM RYNKU PRACY"
 
 TRWA REKRUTACJA !!!!  od 1 lutego 2022 r.

Projekt kierujemy:
  • do właścicieli lub posiadaczy samoistnych lub zależnych nieruchomości rolnych o powierzchni powyżej 2 do 10 ha przeliczeniowych, ich współmałżonków, domowników, którzy podlegają ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy w tych gospodarstwach rolnych, gotowych podjąć zatrudnienie poza gospodarstwem rolnym
  • do pracodawców zainteresowanych organizacją zatrudnienia dofinansowanego

 Szczegółowych informacji osobom poszukującym pracy i przedsiębiorcom ubiegającym się o udział w projekcie pilotażowym udzielają pracownicy pod nr telefonu: (83) 357 19 59; (83) 357 19 52; (83) 357 19 63 oraz są dostępne na stronie internetowej Urzędu: https://losice.praca.gov.pl  

Aktualności

Powrót

DOBROWOLNA SŁUŻBA WOJSKOWA - STOISKO PROMOCYJNE

Ogłoszenia pozostałych instytucji

Czytaj więcej w temacie: Ogłoszenia pozostałych instytucji

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec maja 2022 r.

Stopa bezrobocia

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 37.411,32 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice
mapa dojazdu

NIP: 537 16 18 010

REGON: 030017744

TELEFONY: (083) 357 33 30;    (083) 359 04 46;    (083) 359 08 59;

FAX: (083) 357 33 30

e-mail: walo@praca.gov.pl

Konto Funduszu Pracy: 19 8038 0007 0010 1198 2000 0040 Bank Spółdzielczy w Łosicach.

Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

Godziny obsługi interesantów: Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), którego brzmienie jest następujące:

„Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych".

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

- osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi;

- adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby;

- przedmiotu sprawy, której dotyczy;

Korespondencja otrzymana pocztą elektroniczną, która nie spełnia powyższych wymogów pozostanie bez odpowiedzi.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę