Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach


Aktualności

Zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym na temat jakości usług świadczonych przez Urząd - Ankieta dla Pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach zaprasza Pracodawców z obszaru działania Urzędu do wzięcia udziału w badaniu ankietowym na temat jakości usług świadczonych przez Urząd. Poprzez wypełnienie niżej zamieszczonej ankiety możecie Państwo wyrazić swoją opinię na temat dotychczasowej współpracy z Urzędem i ocenić świadczone przez...

Zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym na temat jakości usług świadczonych przez Urząd - Ankieta dla Bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach zaprasza Państwa do udziału w badaniu ankietowym na temat jakości usług świadczonych przez Urząd. Poprzez wypełnienie niżej zamieszczonej ankiety możecie Państwo wyrazić swoją opinię na temat dotychczasowej współpracy z Urzędem i ocenić  świadczone  przez Nas usługi. Jak co roku...

DZIEŃ WOLNY OD PRACY - 24 grudnia 2018 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 41/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach z dnia 13 listopada 2018 r. informuję, że dzień 24 grudnia 2018 r. (Wigilia) został ustalony dniem wolnym od pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach, z obowiązkiem odpracowania w dniu 8 grudnia 2018 r. (sobota).   Osoby, które...

Nabór Wniosków o sfinansowanie/dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach ogłasza nabór Wniosków o sfinansowanie/ dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS.   Wnioski przyjmowane będą w terminie od 19.11.2018 r. do 22.11.2018 r. w siedzibie Urzędu przez doradców klienta instytucjonalnego – pokój 52, 53, 64, 71. ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Ogłoszenia pozostałych instytucji

Projekt pn. „Od stażu do angażu - aktywizacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice
mapa dojazdu

NIP: 537 16 18 010

REGON: 030017744

TELEFONY: (083) 357 33 30;    (083) 359 04 46;    (083) 359 08 59;

FAX: (083) 357 33 30

e-mail: walo@praca.gov.pl

Konto Funduszu Pracy: 19 8038 0007 0010 1198 2000 0040 Bank Spółdzielczy w Łosicach.

Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

Godziny obsługi interesantów: Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), którego brzmienie jest następujące:

„Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych".

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

- osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi;

- adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby;

- przedmiotu sprawy, której dotyczy;

Korespondencja otrzymana pocztą elektroniczną, która nie spełnia powyższych wymogów pozostanie bez odpowiedzi.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę