Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Projekt pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie łosickim (I)”

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach realizuje projekt pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie łosickim (I)" , w ramach: Osi priorytetowej VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza Działanie 6.1 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027 . Wartość...

UWAGA! Wznowienie naboru Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej.

Projekt pt. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie łosickim (II)" Realizowany w ramach Osi priorytetowej VIII, Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Szanowni Państwo, Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach informuje o...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę