Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach


Nagłówek

Aktualności

Nabór Wniosków o refundację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach realizacji projektu pt. "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostajacych bez pracy w powiecie łosickim(III)' w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę