Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach


Nagłówek

Aktualności

Nabór Wniosków o refundację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach realizacji projektu pt. "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie łosickim (III)'

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę