Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach


Nagłówek

Aktualności

NABÓR WNIOSKÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, PODMIOTÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE O DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ NALEŻNYCH SKŁADEK W PRZYPADKU SPADKU PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W NASTĘPSTWIE WYSTĄPIENIA COVID-19

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę